Meteen naar de inhoud

Gebruikersovereenkomst

Al het geleverde illustratiewerk blijft intellectueel eigendom van Snibbit (handelsnaam) of Juuls Artwork. Uitgezonderd wanneer hierover andere schriftelijke afspraken zijn/worden gemaakt.

  1. U krijgt van Snibbit een gebruikersrecht voor de gemaakte en geleverde illustraties voor het overeengekomen doel/onderwerp.
  2. U mag het geleverde werk gebruiken in aan het doel verwante publicaties, flyers, websites, blogs, platforms ed., altijd met vermelding van Snibbit. Indien u dit niet wilt, worden hiervoor meerkosten (10% van de geoffreerde offerte) berekend.
  3. U mag de werken niet doorverkopen, of opnemen in een communicatie uiting anders dan aanverwant aan het doel van de illustraties (waar omzet mee wordt verdient) Hiervoor kunnen aanvullende afspraken gemaakt worden.
  4. U mag de werken niet aanpassen zonder contact hierover op te nemen. Kleuren, teksten en kaders blijven gelijk. 
  5. Indien u de werken deelt met derden, online of anders, dient u ze te attenderen op deze voorwaarden. Zo niet, dan kunnen inbreuken op deze voorwaarden door die derden consequenties hebben voor u beiden.

Tenzij we dit anders zijn overeengekomen, dan houd Snibbit-Juuls Artwork het recht voor om de gemaakte werken op te nemen het portfolio en deze ook op de website te plaatsen. Als u dit niet wilt, laat het dan voor het verstrekken van de opdracht weten. Ook hier kunnen kosten aan verbonden zijn.

Mochten er nog vragen zijn, dan kunt u hierover altijd contact opnemen.